Hozzáférés

Adatvédelmi irányelvek
BEVEZETÉS
Ezzel a politikával tájékoztatjuk Önt a felhasználóktól gyűjtött adatokról, valamint azok felhasználásáról és céljáról.
E tekintetben tájékoztatjuk Önt, hogy soha nem kérünk több információt, mint amennyire valóban szükségünk van a kért szolgáltatásokhoz; ezeket az információkat nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha erre jogszabály kötelez minket, vagy ha Ön ezt előzetesen kifejezetten engedélyezte. Hasonlóképpen, az Ön által megadott adatokat soha nem használjuk fel a közölt céltól eltérő célra.
A weboldal felhasználójának felelőssége, hogy figyelmesen elolvassa és kövesse a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat, mind a weboldalra történő első belépéskor, mind pedig azokban az esetekben, amikor új személyes adatokat ad meg, mivel ezek az információk a hatályos szabályozásoknak való megfelelés célja miatt, valamint az esetleges frissítések miatt módosulhatnak, anélkül, hogy kötelességünk lenne előzetes értesítést küldeni vagy tájékoztatni a felhasználókat ezekről a kötelezettségekről, elegendő a szolgáltató weboldalán történő közzététel.

ADATKEZELŐ:
Név vagy cégnév: Message Bite SL
ADÓSZÁM: B44530103
Postacím: CL Ginjols 1 Edificio CEEI
E-mail: info@tadoo.app
A Message Bite SL mint a Weboldalért felelős, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002. sz. törvény (LSSICE) értelmében tájékoztatja Önt, hogy végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket a megadott adatok bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása és védelme érdekében.

AZ ADATOK GYŰJTÉSE ÉS TÍPUSA:
Az általunk gyűjtött adatok azok az adatok, amelyek megadásához a weboldal felhasználója hozzájárul, és amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Ön esetében igényelt szolgáltatást nyújthassuk Önnek. Ezek megszerzésének módja a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, vagy az általunk esetlegesen kínált hírlevél-szolgáltatások. Az ilyen adatok típusa tehát az Ön neve, személyi azonosító száma, telefonszáma, szakmai adatai, banki adatai (annak érdekében, hogy szükség esetén bármilyen fizetést teljesíthessünk) stb. lesz.
E tekintetben tájékoztatjuk Önt, hogy az ilyen típusú adatok nem tartoznak a különösen védett adatok kategóriájába.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbiakban megjelölt célokra használjuk fel, amennyiben a weboldal megfelelő részében az egyes célokhoz hozzájárulását adja:
A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén az adatkezelés célja az esetleges információkérések megválaszolása.

Scroll to Top
Call Now Button