Hozzáférés

adatvédelmi politika

1. Ki felelős az adataid kezeléséért?
2. Mi a célja az adataid kezelésének?
3. Mennyi ideig őrizzük meg az adataidat?
4. Mi az adatkezelés jogalapja?
5. Továbbítjuk az adataidat más címzetteknek?
6. Milyen jogaid vannak, amikor adataidat rendelkezésünkre bocsátod?
7. Hogyan gyakorolhatod jogaidat?
8. Mit tehetsz, ha jogaidat nem vették figyelembe?
9. Hivatkozások más weboldalakra

A MESSAGE BITE S.L., a továbbiakban TADOO, elkötelezett ügyfelei és kapcsolatai személyes adatok védelmének jogainak védelme mellett, ezért közzétesszük ezt az információt, hogy megfelelően tájékoztassunk:

  • Jogaikról és a weboldal használatáról MIELŐTT adatokat szolgáltatnak;
  • Az adatok védelmét és integritását biztosító intézkedésekről;
  • Arról, hogy az adatok elküldése előtti hozzájárulásuk megfelelően megalapozott legyen.

Mindezt az adatvédelemről szóló 3/2018. évi törvény, a személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról, valamint az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és minden egyéb, erre a területre vonatkozó spanyol és európai jogszabályok betartásával.
Ezért minden felhasználónak, aki információt szeretne, kötelezően be kell jelölnie, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal adatvédelmi szabályzatát, jogi nyilatkozatát és a sütikre vonatkozó szabályzatot.

1.- Ki felelős az Ön adatainak kezeléséért?
Azonosító: MESSAGE BITE S.L.
Postai cím: Calle Ginjols, 1 Edificio CEEI, 12003, Castellón
Telefon: +34.960.254.808
Email: gdpr@tadoo.biz

2.- Mi a célja az Ön adatainak kezelésének?
A weboldal űrlapjain keresztül gyűjtött adatokat különböző adatkezelési folyamatokhoz használjuk:
KAPCSOLAT: Az ilyen módon gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy szükséges információkat biztosítsunk az általunk kínált szolgáltatásokról és az Ön érdeklődési körébe tartozókról. Az adatokat többféle módon gyűjtjük, például kapcsolatfelvételi űrlap és WhatsApp útján.
ÜGYFÉLHOZZÁFÉRÉS: Az ezen az úton gyűjtött adatokat az ügyfél személyes területéhez való hozzáférés kezelésére használjuk.
BLOG: Az adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy részt vehessen blogunkban.
TÖRTÉNETI: Az adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy rendelkezésre álljon egy történeti adatbázis, amely lehetővé teszi a későbbi kezeléseket.

3.- Meddig őrizzük meg az Ön adatait?
A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az ügyféllel vagy kapcsolattartóval fennálló kapcsolat tart. A kapcsolat megszűnése után az adatokat csak a lehetséges jogi kötelezettségek teljesítése érdekében őrizzük meg.

4.- Mi az adatkezelés jogalapja?
Jogilag kezelhetjük az Öntől kérdezett adatokat, mert Ön hozzájárulását adta hozzá. Ez azért van, mert kifejezetten beleegyezett az “Elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzet bejelölésével.

5.- Továbbítjuk az Ön adatait más címzetteknek?
Az Ön által a weboldalon megadott adatokat nem adjuk át más szervezeteknek, kivéve jogi kötelezettség esetén vagy annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk azokat a célokat, amelyekre az adatokat biztosították.
Az Ön adatait a weboldalunkon elhelyezett űrlapokon keresztül gyűjtjük, amelyek az AWS szolgáltató EU-ban található szerverein vannak tárolva.
Adatvédelmi irányelveiket itt tekintheti meg:
https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy/

6.- Milyen jogai vannak, amikor adatait rendelkezésünkre bocsátja?
Az alábbi jogok illetik meg Önt:

Tájékoztatáshoz való jog: jogosult arra, hogy adatai gyűjtése ELŐTT tisztában legyen azzal, hogy milyen adatait kezelik, milyen célból, honnan származnak az adatok, és hogy továbbították-e vagy továbbítják-e azokat valakinek.

Hozzáférési jog: jogosult arra, hogy megismerje, mely adatait kezelik, milyen célból, honnan származnak az adatok, és hogy továbbították-e vagy továbbítják-e azokat valakinek.

Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): jogosult arra, hogy megakadályozza személyes adatai interneten keresztüli terjesztését, amennyiben azok közzététele nem felel meg a szabályozásban előírt megfelelőségi és relevancia követelményeknek.

Ellenvetéshez való jog: jogosult arra, hogy megakadályozza adatai kezelését vagy annak befejezését, de csak a törvény által meghatározott esetekben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés felfüggesztését a törvény által meghatározott esetekben.

Adathordozhatósághoz való jog: jogosult arra, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt elektronikus formátumban megkapja, és azokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált egyedi döntések alóli mentességhez való jog: jogosult arra, hogy ne hozzanak Önnel szemben jogilag kötelező érvényű vagy más jelentős hatással bíró döntést kizárólag az Ön adatainak kezelése alapján.

7.- Hogyan gyakorolhatja jogait?
Jogainak gyakorlásához a következő címen kell kérelmet benyújtania: gdpr@tadoo.biz, amely tartalmazza:
1. Azonosító okirat (útlevél vagy más személyazonosító okirat) fénymásolata vagy elektronikus aláírása.
2. A kérelem tartalma és szükség esetén annak igazolására szolgáló dokumentumok.
3. Értesítési cím, dátum és aláírás
Amennyiben jogait meghatalmazott képviselője gyakorolja, be kell mutatnia az erre vonatkozó dokumentumot vagy elektronikus eszközt.
Amennyiben az adatok tulajdonosa kiskorú vagy cselekvőképtelen, jogait törvényes képviselője gyakorolja megfelelő igazolással.

8.- Mit tehet, ha jogait nem vették figyelembe?
Amennyiben úgy véli, hogy nem elégítettük ki kérését, panaszt tehet az Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnél az alábbi weboldalon:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf


9.- Hivatkozások más weboldalakra
Ez az adatvédelmi szabályzat csak a weboldalunkon keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, azonban a weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, így a TADOO nem felelős ezeknek a weboldalaknak az adatvédelmi gyakorlataiért.
Tehát, ha rákattint egy ilyen hivatkozásra, elhagyja weboldalunkat, ezért érdemes elolvasnia ezeknek a weboldalaknak az adatvédelmi szabályzatait, amelyek személyes adatokat gyűjtenek.
További információkért az Spanyol Adatvédelmi Ügynökség állampolgári útmutatót adott ki, amely elérhető itt: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf

Scroll to Top
Call Now Button